მოითხოვეთ ზარი უკან

რეზერვის პოლიტიკა:

  • არასაცხოვრებელი მოქალაქეები / უცხოელი ტურისტები პასპორტის წარმოებისა და შემოწმების დროს სავიზო სავალდებულო სავალდებულოა.
  • ინდურმა ნაციონალებმა შეამოწმონ ფოტო-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა შემოწმების დროს.
  • დაჯავშნა დადასტურება ექვემდებარება მიღებას წინასწარ გადახდის წინასწარ გადახდის წინასწარი გადახდის შესახებ.